Ilustracje do gry „Agenci”. Wybrane postacie i fragment planszy.
Właścicielem praw do ilustracji jest Egmont Polska.


Właścicielem praw do ilustracji jest Macmillan Education.

Jedna z plansz komiksu o niedźwiedziu brunatnym: