Właścicielem praw do ilustracji jest Macmillan Education.

Tytuł na razie objęty tajemnicą. Dwa przykładowe rysunki:

01tel 07