Właścicielem praw do ilustracji jest Macmillan Education.