Komiks dla Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Scenariusz powstał we współpracy ze znaną podróżniczką i przyrodniczką Panią Anną Grebieniow.